Vårterminen 2022

Idag startar vårterminen hos oss.
Inga förkunskaper behövs.
Barngruppen är från 10 år.
Vuxengruppen från 15 år.