Tag: kata

  • Soke ber dig visa en teknik

    Under många år har vi sett folk gå upp inför Soke för att visa en teknik. På Soke’s begäran, givetvis. Frågan är bara, har alla förstått vad dom ska visa? Vi har diskuterat detta många gånger i dojon där jag tränar. Frågan är om inte de flesta missat chansen under alla år, om att få…

    Continue Reading →

  • “Sanningen” om gogyo no kata

    Det finns många som tycker och tänker om alla möjliga saker på den fina webben. Jag kommer fortsätta slänga upp saker som jag anser vara relevanta för oss inom Bujinkan. Läs följande blog från en kille i Colorado. Den handlar om gogyo no kata (san shin no kata) och den elementsanknytning som fanns en gång…

    Continue Reading →